Ostatnie wydarzenia
Home / Zespół Usług Interwencji Kryzyskowej

Zespół Usług Interwencji Kryzyskowej

Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach jest jedną z 6 jednostek z terenu Miasta Kielce, która świadczy mieszkańcom usługi w ramach interwencji kryzysowej, czyli w sytuacjach kiedy osoby i rodziny własnymi środkami nie są w stanie wyjść z trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.

W strukturze ZUIK znajdują się następujące instytucje i organizacje wzajemnie się wspierające i uzupełniające w realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowej:

  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce + PIK + OK-E dla sprawców przemocy,
  • Dział d/s Bezdomności MOPR Kielce,
  • Dział Usług MOPR Kielce + konsultanci psychiatryczni i koordynator mieszkań chronionych przy MOPR Kielce,
  • POD „Azyl”,
  • Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
  • „Przystań” Świetlica, łaźnia i pralnia dla osób bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie „Arka Nadziei”.

Leave a Reply