Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ VII – Gospodarka finansowa Placówki

ROZDZIAŁ VII – Gospodarka finansowa Placówki

ROZDZIAŁ VII
Gospodarka finansowa Placówki „AZYL”. 

7.1 Placówka wielofunkcyjna prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Miasta Kielce.

7.2 Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miasta Kielce.

7.3 Dyrektor Placówki, w celu realizacji zadań Placówki może zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Placówki.

Leave a Reply