Ostatnie wydarzenia
Home / Plan zajęć

Plan zajęć

 

Plan zajęć na rok 2018/2019


Ramowy plan zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Azyl” w roku 2018

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

13-16.30

Zajęcia indywidualne,  reedukacja, konsultacje psychologiczno- pedagogiczne,

 terapia pedagogiczna i logopedyczna, wsparcie w procesie edukacyjnym

16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15  
Kinezjologia edukacyjna- program korekcyjno- kompensacyjny mający na celu usprawnianie funkcji myślowych

Grupa rozpoczyna pracę 24.09.2018

Trening Kompetencji Społecznych oparty na terapii poznawczo- behawioralnej

Grupa rozpoczyna pracę 25.09.2018

Zajęcia kompensacyjne usprawniające grafomotorykę i wspomagające integrację  sensoryczną Choreoterapia – zajęcia relaksacyjne rozładowujące napięcie poprzez taniec i ruch kierowany

Grupa rozpoczyna pracę                03.10.2018

„W świecie emocji”- zajęcia rozwijające umiejętności wyrażania emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach W świecie dźwięków- zajęcia rytmizujące rozwijające analizę i syntezę słuchową

 

Grupa rozpoczyna pracę 04.10.2018

 

 

Zajęcia w kręgach zainteresowań według potrzeb wychowanków

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zajęcia rozpoczynają się

28.09.2018                     ( 10 spotkań)

 

17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15
Zabawy ruchowe kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające orientację w obrębie własnego ciała i wspomagania procesów myślowych poprzez aktywności ruchowe

Grupa rozpoczyna pracę, 24.09.2018

Trening Kompetencji Społecznych oparty na terapii poznawczo- behawioralnej

Grupa rozpoczyna pracę 25.09.2018

Zajęcia kompensacyjne usprawniające grafomotorykę i wspomagające integrację sensoryczną „ W świecie emocji”- zajęcia rozwijające umiejętności wyrażania emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Grupa rozpoczyna pracę

26.09.2018

Gry i zabawy zespołowe ruchowe kształtujące koordynację ruchową i podnoszące umiejętności działania w zespole „Popatrz, posłuchaj, dotknij, narysuj- jesteś królem wyobraźni”- warsztaty kreatywności

Grupa rozpoczyna pracę 27.09.2018

Ramowy plan zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „ Azyl” w roku 2018

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

13-16.30

Zajęcia indywidualne,  reedukacja,

konsultacje psychologiczno- pedagogiczne,

 terapia pedagogiczna i logopeyczna, wsparcie w procesie edukacyjnym

16.30-17.15 16.30-18.15 16.30-17.15 16.30-17.15  
Trening Umiejętności Społecznych oparty na terapii poznawczo- behawioralnej połączony z Treningiem Kontroli Złości i Wnioskowania Moralnego

Grupa rozpoczyna pracę 24.09.2018

 

 

Zdrowe jedzenie zawsze w cenie- zajęcia mające na celu wdrażanie pozytywnych nawyków żywieniowych poprzez przygotowywanie wartościowych przekąsek i poznawanie smaków i produktów wspomagających procesy myślowe

Grupa rozpoczyna pracę 25.09.2018

 

Popatrz, posłuchaj, dotknij, narysuj- jesteś królem wyobraźni”- warsztaty kreatywności

 

Grupa rozpoczyna pracę 26.09.2018

 

Czuję jak myślę- zajęcia podnoszące umiejętność  rozpoznawania i nazywania emocji oraz wpływu sposobu myślenia na nasze uczucia, elementy treningu wnioskowania moralnego

Grupa rozpoczyna pracę 27.09.2018

 

 

Zajęcia w kręgach zainteresowań według potrzeb wychowanków.

 

Szkoła dla Rodziców                           Wychowawców

Zajęcia rozpoczynają się

28.09.2018 (10 spotkań)

17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15
Odnajduję się w wirtualnej rzeczywistości- zajęcia z wykorzystaniem multimediów kształtujące umiejętności wykorzystania ich do rozwoju i nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych

Grupa rozpoczyna pracę 24.09.2018

Choreoterapia- zajęcia relaksacyjne rozładowujące napięcie poprzez taniec i ruch kierowany

Grupa rozpoczyna pracę 03.10.2018

 

W świecie dźwięków- zajęcia muzyczno-dramowe rozwijające analizę i syntezę słuchową

Grupa rozpoczyna prace 04.10.2018

 

Leave a Reply