Ostatnie wydarzenia
Home / Plan zajęć

Plan zajęć

 

Plan zajęć na rok 2018/2019


Ramowy plan zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Azyl” w roku 2019

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
13-16.30

Zajęcia indywidualne,  reedukacja, konsultacje psychologiczno- pedagogiczne,

 terapia pedagogiczna i logopedyczna, wsparcie w procesie edukacyjnym

16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15
Kinezjologia edukacyjna- program korekcyjno- kompensacyjny mający na celu usprawnianie funkcji myślowych

Grupa rozpoczyna pracę

11.02.2019

Zajęcia kompensacyjne usprawniające grafomotorykę i wspomagające integrację        sensoryczną

Grupa rozpoczyna pracę

12.02.2019

„ W świecie emocji”- zajęcia rozwijające umiejętności wyrażania emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Grupa rozpoczyna pracę

13.02.2019

W świecie dźwięków- zajęcia rytmizujące rozwijające analizę i syntezę słuchową

Grupa rozpoczyna pracę

14.02.2019

Zajęcia integracyjno- adaptacyjne rozwijające umiejętność współpracy i współdziałania przez gry i zabawy zespołowe

Grupa rozpoczyna pracę

14.02.2019

17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15
Zabawy ruchowe kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową, rozwijające orientację w obrębie własnego ciała i wspomagania procesów myślowych poprzez aktywności ruchowe

Grupa rozpoczyna pracę,

11.02.2019

Trening Kompetencji Społecznych oparty na terapii poznawczo- behawioralnej

Grupa rozpoczyna pracę

12.02.2019

Gry i zabawy zespołowe ruchowe kształtujące koordynację ruchową i podnoszące umiejętności działania w zespole

Grupa rozpoczyna pracę

13.02.2019

„Popatrz, posłuchaj, dotknij, narysuj- jesteś królem wyobraźni”- warsztaty kreatywności

Grupa rozpoczyna pracę

14.02.2019

Zajęcia w kręgach zainteresowań według potrzeb wychowanków

 

Ramowy plan zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „ Azyl” w roku 2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

13-16.30

Zajęcia indywidualne,  reedukacja,

konsultacje psychologiczno- pedagogiczne, terapia pedagogiczna i logopedyczna, wsparcie w procesie edukacyjnym

16.30-17.15

16.30-18.15 16.30-17.15

16.30-17.15

16.30-17.15

Czuję jak myślę- zajęcia podnoszące umiejętność  rozpoznawania i nazywania emocji oraz wpływu sposobu myślenia na nasze uczucia, elementy treningu wnioskowania moralnego

Grupa rozpoczyna pracę,

 11.02.2019

 

 

 

Zdrowe jedzenie zawsze w cenie- zajęcia mające na celu wdrażanie pozytywnych nawyków żywieniowych poprzez przygotowywanie wartościowych przekąsek i poznawanie smaków i produktów wspomagających procesy myślowe

Grupa rozpoczyna pracę

12.02.2019

Popatrz, posłuchaj, dotknij, narysuj- jesteś królem wyobraźni”- warsztaty kreatywności

Grupa rozpoczyna pracę

13.02.2019

Trening Umiejętności Społecznych oparty na terapii poznawczo- behawioralnej połączony z Treningiem Kontroli Złości i Wnioskowania Moralnego

Grupa rozpoczyna pracę

 14.02.2019

 

 

Zajęcia w kręgach zainteresowań według potrzeb wychowanków

 

 

17.30-18.15

17.30-18.15

17.30-18.15 17.30-18.15

Odnajduję się w wirtualnej rzeczywistości- zajęcia z wykorzystaniem multimediów kształtujące umiejętności wykorzystania ich do rozwoju i nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych

Grupa rozpoczyna pracę, 11.02.2019

Choreoterapia- zajęcia relaksacyjne rozładowujące napięcie poprzez taniec i ruch kierowany

Grupa rozpoczyna pracę

13.02.2019

W świecie dźwięków- zajęcia muzyczno-dramowe rozwijające analizę i syntezę słuchową

Grupa rozpoczyna pracę

14.02.2019

Zajęcia integracyjno- adaptacyjne rozwijające umiejętność współpracy i współdziałania przez gry i zabawy zespołowe

Grupa rozpoczyna pracę

14.02.2019

Leave a Reply