Ostatnie wydarzenia
Home / Jak było

Jak było

Statystka

Z analizy danych statystycznych Placówki za lata 1993 – 2003 wynika, że średniorocznie w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało rotacyjnie około 400 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia. Największa liczba wychowanków została odnotowana w 1997 roku – 425 dzieci.

Były to głównie dzieci pochodzące z terenu obecnego województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko gdyż jak każda placówka interwencyjna – Pogotowie Opiekuńcze miało obowiązek przyjmować dzieci z terenu całej Polski, jeżeli zaszła taka potrzeba.

Od momentu przejścia Placówki z resortu oświaty do resortu pomocy społecznej, co nastąpiło w 2000 roku., stopniowo zmniejszała się liczba przebywających w niej dzieci:

– w 2004 r. placówka posiadała 42 miejsca dla dzieci,
– w 2005 r. już tylko 30 miejsc opieki całodobowej.

Wychowankowie

Dzieci przebywały w Pogotowiu Opiekuńczym ze względu na:

Demoralizację i popełniane czyny karalne,

trudną sytuację materialną rodziny i występujące w niej uzależnienia,

zaniedbania w opiece i wychowaniu – porzucenie,

uzależnienia od alkoholu, narkotyków,

przemoc w rodzinie i przemoc rówieśniczą-często te powody były ze sobą sprzężone.

Leave a Reply