Ostatnie wydarzenia
Home / Informacje

Informacje

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „AZYL” w Kielcach
jest Placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży uczącej się z terenu miasta Kielc, potrzebującej wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
Poświęcając czas i uwagę poszczególnym uczestnikom docieramy do istoty problemu.
Z niektórymi wychowankami i ich rodzicami prowadzimy długofalową pracę terapeutyczną.

Oferujemy doraźną pomoc w nauce.

Oferujemy zajęcia psychoedukacyjne w grupach, związane z problemami wieku dorastania, terapię zajęciową poprzez rozwijanie zainteresowań, a także wsparcie w sytuacjach kryzysowych w rodzinie.

Placówka dysponuje
dobrze wyspecjalizowaną bazą lokalową oraz wyspecjalizowaną kadrą pracowników:

  • psycholog
  • pedagog
  • terapeuci
  • wychowawcy
  • pracownik socjalny

Leave a Reply