Ostatnie wydarzenia
Home / Historia

Historia

– Placówka powstała w latach 60-tych XX wieku.

– 1.03.1960r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Kieleckiego powołało do działania Państwowy Dom Dziecka w Nałęczowie, poczta Białogon, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat Kielce.

– Z dniem 1.11.1977r. Placówka ta została przekształcona na Państwowe Pogotowie Opiekuńcze (Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach) z dnia 24.10.1977r. W tym samym roku miejscowość Nałęczów została włączona w obręb Miasta Kielce, a Państwowe Pogotowie Opiekuńcze otrzymało adres siedziby przy ul. Dobromyśl 44.

– Dnia 19.12.2000r. Uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach, Pogotowie Opiekuńcze zostało przeniesione do budynku dawnej bursy szkolnej przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach.

– Uchwałą Nr LXIV/1205/2006 z dnia 22.06.2006r. Rada Miejska w Kielcach nadała nową nazwę i statut przekształconej Placówce, a jej siedziba nie zmieniła się do dnia dzisiejszego.

Leave a Reply